Služby

Naše kancelář se specializuje na zpracování projektů gastronomických provozů. Naši projektanti mají v tomto oboru mnohaleté zkušenosti a i díky tomu, jsou schopni vypracovat projekt tak, aby nejlépe odpovídal představám klienta, odpovídal všem hygienickým požadavkům a v neposlední řadě odpovídal i finančním možnostem klienta.

Zajistíme tyto činnosti:
 • studie
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • projekt pro stavební povolení
 • obstarání stavebního povolení
 • projekt pro realizaci
 • podklady pro výběrová řízení na zhotovitele
 • autorské dozory při realizaci
 • cenové kalkulace

Služby naší projektové kanceláře jsou určeny pro všechny typy gastronomických provozů. Jsou jimi např.:
 • hotelové kuchyně
 • restaurace, kavárny, vinotéky
 • personální restaurace
 • samoobslužné bufety, prodejny fast food
 • nemocniční kuchyně
 • školní kuchyně
 • centrální cateringové kuchyně

Provádíme zpracování dokumentace v CAD programech AutoCAD a MicroStation Nabízíme projektové řešení včetně 3D zobrazení