Reference

Název zakázky:
OBJEKT ŠJ – úpravy provozu

Místo plnění:
Praha 22, Uhříněves, Nové náměstí 1250
104 00 Praha – Uhříněves

Objednatel (název, sídlo, kontaktní osoba, tel., e-mail):
Městská část Praha 22, Odbor realizace staveb
Vedoucí Petr Mošna, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhříněves
Tel: 271 071 830, petr.mosna@p22.mepnet.cz

Termín zpracování projektové dokumentace:
Duben 2012

Termín realizace (zahájení a dokončení):
06/2012 – 08/2012

Finanční objem zakázky (v mil. Kč bez DPH):
5,4 mil. Kč

Výše odměny za poskytnuté služby:
320.000,- Kč

Pozice dodavatele při realizaci (dodavatel/subdodavatel):
Dodavatel projektových prací

Stručný popis realizace:
Zřízení druhé výdejny jídel na galerii objektu školní jídelny
a úpravy provozu školní kuchyně na celkovou kapacitu 1500 jídel

Doloženo osvědčením (ze dne, čj. …):